Ondertekening bij HAS Hogeschool

HAS Hogeschool krijgt nieuw Student Informatie Systeem

HAS Hogeschool krijgt een nieuw Student Informatie Systeem (SIS). De Europese aanbesteding voor het nieuwe SIS werd recent afgerond. De opdracht is gegund aan het bedrijf CACI, het nieuwe systeem heet OSIRIS. Op 15 april tekenden HAS Hogeschool en CACI officieel de samenwerkingsovereenkomst. In maart 2020 moet het nieuwe systeem volledig gerealiseerd en in gebruik genomen zijn. 

Programma van Eisen

OSIRIS gaat het huidige systeem Alluris vervangen. “Alluris voldoet niet meer aan onze eisen”, legt Jolanda van Bommel van de projectgroep uit. “Daarnaast investeert de leverancier niet meer in updates. Uit onderzoek bleek dat een nieuw systeem aanschaffen de beste optie is.” In 2018 heeft de projectgroep in diverse sessies met hulp van een groep direct betrokkenen het benodigde Programma van Eisen (PVE) op hoofdlijnen vormgegeven. “Er is bepaalde regelgeving waar het systeem aan moet voldoen en tevens staat er in het PVE welke koppelingen met andere systemen er gemaakt moeten worden om straks nog zo min mogelijk schaduwdossiers te hebben. Ook is er nagedacht over studievoortgang, studiecontract, toetslogistiek, managementinformatie en roostering.

Maatwerk vervangen door standaard

Daarnaast wil de projectgroep direct een aantal van de huidige maatwerkapplicaties uitfaseren en de functionaliteiten integreren in het nieuwe SIS of deze vervangen voor moderne alternatieven. Dit levert een applicatielandschap op van zoveel mogelijk standaard koppelingen. Volgens CACI-directeur Ger Simons is dit meteen de grootste uitdaging van het project. “Te veel maatwerk maakt het systeem onnodig ingewikkeld. Maar dit is wel hoe mensen binnen de HAS in het huidige systeem veelal gewend zijn te werken. We hebben er echter het volste vertrouwen in dat we de omslag goed kunnen maken.” 

Student van begin tot eind volgen

In maart 2020 moet het systeem volledig geïmplementeerd zijn. Jolanda: “We zetten in op een SIS dat bewezen werkzaam is in het hbo en klaar is voor de toekomst in het licht van de onderwijs ontwikkelingen 2025. Het wordt een compleet studentenvolgsysteem dat de student monitort van zijn inschrijving via Studielink tot zijn diploma en alles ertussenin.”

Fotobijschrift foto boven: Het project is Europees aanbesteed en gegund aan het bedrijf CACI. Liz Chermin (lid College van Bestuur HAS Hogeschool) en Ger Simons (directeur CACI) ondertekenden op 15 april de samenwerkingsovereenkomst. 

V.l.n.r.: Ulf Thor (accountmanager), Liz Chermin (lid College van Bestuur HAS Hogeschool), Gert Simons (directeur CACI) en Jolanda van Bommel (Afdelingshoofd Personeel & Organisatie)

Amsterdam

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Breda

Claudius Prinsenlaan 146 A
4818 CP Breda
+31 (0)88 - 654 34 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!