Loading...

Privacyverklaring

CACI

CACI (hierna ‘CACI’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2023.

Welke persoonsgegevens verwerken wij via onze website?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn afhankelijk van welke mogelijkheden je van onze website gebruikt. Onder meer kan het gaan om:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Onderwijsinstelling.
 • Functie.
 • LinkedIn-profiel.
 • Alle persoonsgegevens die jij in je CV hebt vermeld.
 • Alle overige persoonsgegevens die jij met ons deelt (optioneel).

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In alle gevallen verkrijgen wij jouw persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of uit informatie die wij van jou krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Marketing: Indien je ervoor kiest om updates te ontvangen over alle evenementen die door CACI worden georganiseerd en/of onze nieuwsbrief.
 • Gebruik en verbetering van onze website: Functionele cookies worden ingezet voor het functioneren van de CACI-website en analytische cookies om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en verzamelen. Hiermee analyseren we het websitegedrag van de bezoekers op onze website om verbeteringen door te voeren.
 • Deelname aan events.
 • Sollicitaties en recruitment: Om jouw sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om jouw persoonsgegevens. De gegevens die je met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier op onze website en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met je willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om jouw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Vanwege een wettelijke verplichting.
 • Met uw toestemming.
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers.
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events.

CACI maakt met alle verwerkers en niet-verwerkers schriftelijke afspraken inzake de omgang en verwerking van persoonsgegevens. Met partijen die namens CACI persoonsgegevens verwerken als verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Op het moment dat er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan houden wij die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben op basis van onze ISO 27001-certificering passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neemt dan contact met ons op via privacy@caci.nl.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken jouw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) kan jouw verzoek of eventuele klacht in behandeling nemen en is bereikbaar via privacy@caci.nl. Wij zullen binnen 30 dagen een reactie geven en jou informeren indien het langer kan duren om op dit verzoek te reageren door de eventuele complexiteit van jouw verzoek. Daarnaast heb je het recht om eventuele vragen in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Heb je vragen?

Als je meer wilt weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@caci.nl.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen.

De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie