Loading...
Projectteam Zuyd Hogeschool

Studieplannen opstellen & monitoren met de OSIRIS PlanApp

Het afschaffen van de bindende studieadviezen bezorgde Zuyd Hogeschool een nieuwe uitdaging. Onder verantwoordelijkheid van de opleidingsmanager werd het studieadvies nog altijd in OSIRIS vastgelegd, maar de hieruit voortvloeiende (maatwerk)studieplannen stonden in Word of Excel. Dat was zowel voor Zuyd Hogeschool als haar studenten geen ideale situatie.

Chantal Notten is inzetplanner en in die rol verantwoordelijk voor een aantal academis. Volgens haar hebben het studieadvies en de bijbehorende studieplannen als doel om de student soepel en vlot door de opleiding te helpen. Om meerdere redenen is een zorgvuldige planning vereist. Daarbij moet Zuyd Hogeschool het aanbod verzorgen, en ligt de verantwoordelijkheid van het bewaken van de eigen studievoortgang bij de student. We ontdekken samen hoe de OSIRIS PlanApp de wensen van Zuyd Hogeschool kan vervullen.

Testomgeving

Jack Erens en Daniëlle Kleijnen zijn allebei werkzaam bij Functioneel Beheer. Zij geven aan: “Met Jelle Bosch van CACI hebben we de mogelijkheden onderzocht om de OSIRIS PlanApp in te gaan zetten als instrument voor het vastleggen en monitoren van de studieplannen, gekoppeld aan het studiebegeleidingsproces. We hebben samen in februari en maart een testomgeving ingericht om te zien aan welke voorwaarden het onderwijsprogramma moet voldoen om het in de PlanApp op te nemen. De PlanApp biedt ruimte voor verschillende programma’s, maar daar zitten natuurlijk wel grenzen aan.”

Pilot

“Dat is de reden dat we zijn begonnen met Applied Science”, gaat Chantal verder. “Het is een studie met 300 studenten, waarvan zo’n 50 eerstejaars. Het curriculum hadden we al opgeschoond en vereenvoudigd, waardoor deze studie het meest voor de hand lag voor een pilot. Het is de bedoeling dat de eerstejaarsstudenten vanaf september gebruik gaan maken van de PlanApp. Als dat allemaal goed gaat, kunnen we daarna stapsgewijs opschalen.”

Voordelen OSIRIS PlanApp

Jack en Daniëlle zijn enthousiast: “De PlanApp biedt zowel studenten als de onderwijsinstelling verschillende voordelen. Het is eenvoudig in gebruik, heel overzichtelijk en het biedt de mogelijkheid om verschillende scenario’s uit te werken om vervolgens de beste te kiezen. Voor de planning van het onderwijsaanbod is het waardevol, omdat de studieplannen van de studenten in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider in de PlanApp worden vastgelegd. Zo kunnen we al vroeg zien welke capaciteit we in toekomstige blokken nodig hebben. De studieloopbaanbegeleider kan met de PlanApp eenvoudig monitoren of de gemaakte afspraken door de student worden nagekomen.”

De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie