Loading...
Studieplan

Flexibel onderwijs: zo maak je dat mogelijk met de Osiris PlanApp

Flexibilisering is een thema waar veel onderwijsinstellingen op dit moment mee bezig zijn. Organisaties voelen de urgentie om in te spelen op de veranderende behoeften van studenten, maar willen tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs kunnen handhaven. In dit artikel leggen we uit hoe jouw organisatie studenten meer flexibiliteit kan bieden met de PlanApp. We laten zien hoe je zorgt voor meer inzicht in de leerroute en hoe je studenten kan ondersteunen bij hun keuzes.

Bij de inzet van flexibel onderwijs stem je het onderwijs af op de student en zijn persoonlijke wensen en behoeften. Bijvoorbeeld als studenten meer regie willen over hun eigen leerroute. Of als hun specifieke situatie daarom vraagt, zoals in het geval van langdurige ziekte of een lerarentekort. Om dat te kunnen faciliteren, heb je inzicht nodig. Waarom? Dolly van Oort, Product owner studieplanner bij Hogeschool Utrecht legt het uit. “De uitdaging is om studenten en begeleiders te helpen bij het samenstellen en beheren van een persoonlijk studieplan. Zo heeft de student zoveel mogelijk zelf de regie over de persoonlijke route en zijn of haar studentsucces”

Stel dat een student zijn studie graag wil versnellen of juist verlengen. Dan heb je inzicht nodig. Bijvoorbeeld om te bepalen of het überhaupt mogelijk is om cursussen eerder te volgen. Mogelijk wil de student een gevorderd vak naar voren halen, terwijl hij het inleidende vak nog niet heeft gedaan. Daar moet je inzicht in kunnen bieden, zowel voor de student als voor studieloopbaanbegeleiders.

Oriënteren en plannen

Inzicht kun je ook bieden als een student binnen zijn of haar opleiding ruimte heeft om extra vakken te doen. Dan wil je dat studenten zich eenvoudig kunnen oriënteren op de opties die ze hebben. En als studenten hun leerroute aanpassen, wil je ook dat hun begeleiders inzicht hebben in de plannen van studenten. Wat willen ze? Is dat logisch binnen hun leerroute? En is het mogelijk? Bovendien is het ook handig als een student formele goedkeuring krijgt voor de plannen die ze hebben gemaakt. 

Grip op de huidige voortgang

De bovenstaande voorbeelden gaan vooral over het plannen de studie, maar flexibilisering draait ook om het inzien van de huidige voortgang en evalueren. Als studenten een vak of cursus hebben afgerond (of niet), wil je dat studenten en hun begeleiders dit terug kunnen zien. Dit inzicht geeft ruimte om samen een leerroute uit te stippelen die haalbaar is en past bij de student. Zo kan je organisatie studenten beter ondersteunen om op een verantwoorde manier te versnellen of juist iets rustiger aan te doen. 

Osiris PlanApp

De Osiris PlanApp stelt studenten in staat om regie te nemen over de eigen studieroute en om inhoudelijke keuzes te maken – versnellen, vertragen, verdiepen en verbreden. Studenten en begeleiders worden ondersteund in het vaststellen en monitoren van het studieplan, en indien gewenst in het afsluiten van een periodieke leerovereenkomst. Inmiddels werken al verschillende hogescholen met de PlanApp.

Als een student in een jaar vakken mist of niet haalt, is het zaak om deze in het volgende jaar alsnog te halen. Dat vraagt om een zorgvuldige planning, waarbij we als hogeschool het aanbod moeten faciliteren en de student zijn of haar eigen voortgang moet bewaken.
Chantal Notten, Inzetplanner (Zuyd Hogeschool)

Vanaf het nieuwe schooljaar bestaat de opleiding voor bachelorstudenten vanaf het tweede jaar voor 25% uit keuzemodules. In de PlanApp zien de studenten wat er de komende studieperioden moet worden gedaan.
Rico Vriens, Adviseur informatievoorziening (Avans Hogeschool)

Hoe werkt de Osiris PlanApp?

De Osiris PlanApp faciliteert de processen rondom ‘oriënteren en plannen’ en ‘evalueren’ op de volgende manieren:

Oriënteren & plannen

Studenten oriënteren zich via een geïntegreerde onderwijscatalogus op het aangeboden onderwijs en de periode waarin het wordt aangeboden. Vanuit de onderwijscatalogus kunnen studenten keuzes maken. Ze plannen het gekozen onderwijs en geven aan in welk jaar, welke periode en welk tempo zij het onderwijs willen volgen.

Osiris valideert automatisch het studieplan van de student. Zo controleren we of een student voldoet aan de ingangseisen en of er sprake is van roosteroverlap. Natuurlijk mag de student ook niet te veel studiepunten in een periode plannen.

Al deze informatie is al aanwezig in de Osiris-omgeving van je onderwijsinstelling. Indien begeleiders en studenten het studieplan willen formaliseren voor een bepaalde periode, wordt een leerovereenkomst weggeschreven in het studentendossier.

Evalueren

De Osiris PlanApp stelt studenten en begeleiders ook in staat om de voortgang te volgen. De behaalde resultaten worden geïntegreerd getoond op het planbord. Studenten en begeleiders kunnen samen tijdens studievoortgangsgesprekken het oude plan evalueren en afspraken maken over het plan voor de volgende periode.

Hoe werken onderwijsinstellingen met de Osiris PlanApp?

Zowel Hogeschool Utrecht (HU) als Zuyd Hogeschool (ZH) doorlopen een pilot met de Osiris PlanApp. Dolly van Oort (HU) vertelt dat ze de pilot doorlopen met vijf bacheloropleidingen, waarvan drie voltijd en twee deeltijd. “In de voltijdopleiding Creative Business hebben studenten vanaf het tweede en derde jaar veel invloed op de invulling van de opleiding d.m.v. een uitgebreid keuzeaanbod, zowel verbredend als verdiepend“

“De deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde heeft vier uitstroomprofielen en werkt met een dringend studieadvies na twee jaar. Studenten van deze opleiding zitten in een leerteam met acht medestudenten en een leerteambegeleider. Het verloop en de duur van de studie bepaalt de student zelf. Afhankelijk van de behoefte, de beschikbare tijd en het onderwerp kunnen ze cursussen kiezen, colleges volgen en worden toetsen gepland”, aldus Dolly.

(Leerteam)begeleiders nodigen studenten uit tijdens een regulier begeleidingsmoment om een studieplan op te stellen met Osiris. Dolly: “de Osiris PlanApp zorgt ervoor dat de meeste studenten zelfstandig hun studie plannen. Bovendien maakt de app ook duidelijk welke studenten hulp nodig hebben van hun begeleider. In de toekomst is het natuurlijk fijn dat de opleiding weet aan welk onderwijsaanbod behoefte is in de komende perioden.”

Zuyd Hogeschool is een pilot begonnen met de bacheloropleiding Applied Science. Hierover lees je meer in het artikel ‘Studieplannen opstellen & monitoren met de OSIRIS PlanApp‘.

De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie