Loading...

Flexibilisering in het onderwijs

De komende tijd besteden we in elke nieuwsbrief en op de website aandacht aan verschillende onderwerpen die te maken hebben met flexibilisering van het onderwijs. In dit artikel neemt ik je mee in een meer algemene update over flexibilisering.

Studentenroutes

Als een student kiest voor een flexibele leerroute, dan loopt dit niet vanzelfsprekend synchroon met de opleidingsroutes die een instelling aanbiedt. Met name in tijd en plaats wijkt een flexibele leerroute af. Samen met SURF heeft het onderwijs vier verschillende vormen van flexibele leerroutes vastgelegd:

  1. Eigen Tempo: De student studeert aan één instelling en volgt één programma, maar doorloopt de opleiding sneller of juist langzamer.
  2. Buiten de Gebaande Paden: De student volgt het programma bij meerdere opleidingen, faculteiten en/of onderwijsinstellingen.
  3. MijnDiploma: Hier wordt het programma bepaald door het ontwikkelingsdoel van de student, onder begeleiding van de onderwijsinstelling.
  4. Modulair studeren: De student volgt losse modules en kan deze eventueel, door ze te stapelen, verzilveren met een diploma.

Eigen Tempo

De OSIRIS PlanApp stelt de student in staat om zelf modulen in te plannen. Het maakt de studieroute voor zowel de student als de onderwijsinstelling transparant en inzichtelijk. De PlanApp speelt in op het variabele tempo waarin de student zijn/haar onderwijsprogramma kan volgen.

Buiten de Gebaande Paden

Een drietal universiteiten, Utrecht, Eindhoven en Wageningen, neemt deel aan de pilot Student Mobiliteit. Deze pilot houdt in dat een student zich met een druk op de knop kan inschrijven voor een module op een deelnemende universiteit. Alle noodzakelijke gegevens worden automatisch uitgewisseld. In 2022 nemen ook Delft, Leiden en Rotterdam hieraan deel. Op Europees niveau is het programma Erasmus Without Paper hiermee te vergelijken.

Modulair studeren

CACI speelt met de OSIRIS Webshop in op modulair studeren voor het contractonderwijs. In de webshop kan je de onderwijscatalogus raadplegen, modules selecteren en meteen ook betalen.
CACI speelt met de OSIRIS Webshop in op modulair studeren voor het contractonderwijs. In de webshop kan je de onderwijscatalogus raadplegen, modules selecteren en meteen ook betalen. Met de Universiteit van Utrecht loopt een pilot waarbij studenten ook na het afstuderen vakken kunnen blijven volgen. Deze pilot met de naam ‘Project Onderwijs voor Professionals’ doorloopt nu fase 1, waarbij oud-studenten behalve hun ID ook een aantal vragen moeten beantwoorden voor ze worden toegelaten. Die mogelijkheid is gecreëerd met behulp van OSIRIS Zaak. Volgend jaar start fase 2, waarin meer betaalmogelijkheden worden toegevoegd. Met SURF zijn we in gesprek over EDU-badges. Deze digitale certificaten moeten nu nog apart worden aangemaakt en uitgereikt. Straks kan dat automatisch vanuit OSIRIS met behulp van een API.

Experiment leeruitkomsten

Vanuit de Rijksoverheid zijn er verschillende pilots waar met leeruitkomsten wordt geëxperimenteerd. Het belangrijkste kenmerk is dat er bij leeruitkomsten geen onderwijsprogramma vastligt, maar er eindtermen zijn gedefinieerd die bepalen wat een student zou moeten kennen en kunnen. Deze eindtermen worden leeruitkomsten genoemd. De onderwijsinstellingen bespreekt periodiek met de student wat deze gaat doen om de leeruitkomsten te bereiken. Er ligt nu een wetsvoorstel om leeruitkomsten te verankeren in de WHW.

Bouwstenen

Flexibilisering vraagt een andere manier van denken en structureren. Ook OSIRIS gaat nu nog uit van opleidingen die bestaan uit examenprogramma’s waar cursussen onder hangen die weer bestaan uit een werkvorm en een toets. In de toekomst willen we naar een flexibele structuur met losse bouwstenen waar elke instelling een eigen invulling kan geven. Op die manier heeft elke opleiding straks een ‘eigen’ OSIRIS. Meer hierover binnenkort in een apart artikel.

Voor meer informatie:
Robbert Serné
Robbert.serne@caci.nl

De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie