Online training

Online trainingen OSIRIS zijn een blijvertje

Om klanten de gelegenheid te geven maximaal rendement te halen uit de mogelijkheden van OSIRIS, heeft CACI Consultancy drie trainingsprogramma’s ontwikkeld: OSIRIS Zaak, BI Publisher en Functioneel Beheer. Deze trainingen werden tot voor kort op locatie verzorgd, maar sinds de uitbraak van COVID-19 kan dat niet meer. Nu worden dezelfde trainingen online gegeven. Casper Veldhuijzen is een van de consultants die deze trainingen verzorgt. Hij vertelt over deze nieuwe ervaring.

Lees verder

Mijke, Saskia en Jeroen

Werken op afstand met OSIRIS

We leven en werken in een bijzondere tijd. Scholen zijn dicht en bedrijven en instellingen werken met een minimale, noodzakelijke bezetting. Vanuit huis proberen we ons dagelijks leven en werken zoveel mogelijk voort te zetten. Onderwijsinstellingen die gebruik maken van een SaaS-omgeving hebben het daarin wat gemakkelijker. Eén van die instellingen is Hotelschool The Hague. Daar werkt nu iedereen op afstand. Het functioneel beheer van OSIRIS is uitbesteed aan CACI.

Lees verder

Maarten en Pieter

Afstudeermonitor resultaat van samenwerking

Vier Brabantse kennisinstellingen hebben, in samenwerking met de provincie en de gemeente Breda, de krachten gebundeld voor het logistieke werkveld.  De Logistieke Community Brabant (LCB) heeft als doel om logistieke kennis en ervaring uit te wisselen met het (brede) logistieke werkveld. Eén van de middelen die ze daarvoor inzetten, is de Afstudeermonitor. Hierin worden de resultaten van afstudeerscripties van de studenten van de verschillende instellingen inzichtelijk gemaakt. OSIRIS Zaak speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van dit proces.

Lees verder

OSIRIS in de zorg

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht is een van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen van het land, en trekt studenten van binnen en buiten de regio. Elk jaar volgen ruim 500 studenten een verkorte opleiding mbo/hbo verpleegkundige of een van de verpleegkundige vervolgopleidingen binnen het cluster acute zorg en het cluster langdurige zorg.  “En dat stelt de nodige eisen aan de administratieve systemen”, weet Emilie Steeghs. Ze is sinds enkele jaren als externe projectmanager en adviseur verbonden aan het St. Antonius Ziekenhuis en vertelt over haar ervaringen met OSIRIS.

Lees verder

Trainingen

Nieuwe trainingen!

Uw kennis verdiepen van OSIRIS Studievolg? BI-Publisher Expert worden?

De CACI Academy heeft nieuwe trainingen gepland voor Functioneel Beheerders en key-users!

Lees verder

CACI -  Bloemmenstein

Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs

Op 28 oktober 2019 vond de Transformatie Dialogen Beroepsonderwijs in Kasteel De Vanenburg in Putten plaats: een kleinschalig, interactief dinerdebat op initiatief van CACI en Blommestein Groep, waarbij een select gezelschap van bestuurders, professionals én onderwijspioniers, in dialoog ging over de transitie naar gepersonaliseerde leeromgevingen aansluitend bij de leefwereld van de MBO-student én van de arbeidsmarkt. Ter informatie én inspiratie delen we graag de belangrijkste uitkomsten in bijgesloten management summary.

Lees verder

Scrum experience

Een feestje met Sprints en SCRUM

Na een succesvolle pilot met de webshop van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft CACI op 10 mei de nieuwe werkwijze gepresenteerd aan een aantal opdrachtgevers. Tijdens een workshop in Utrecht konden de deelnemers zelf ervaren hoe het is om te werken volgens de Scrummethodiek. Het resultaat was een enerverend feestje, compleet met ballonnen en hoedjes van papier. Voor CACI was het de eerste stap om alle klanten mee te nemen in deze nieuwe manier van werken.

Lees verder

Samen scrummen bij de EUR

Webshop ontwikkeling met en voor de Erasmus Universiteit Rotterdam middels Agile werkwijze

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil graag de huidige webshop vervangen en heeft daarvoor de hulp van CACI ingeschakeld. 

Samen met EUR is gekozen om dit uit te voeren via het Agile frame-work met behulp van de scrum-methode. Deze methode komt erop neer dat CACI in plaats van 2 keer per jaar exact datgene oplevert wat is begroot en ontworpen in een ontwerpdocument, CACI meer opleveringen doet van OSIRIS door middel van nauwe samenwerking met de klant, en zodanig, dat deze opleveringen beter aansluiten op (de eventueel veranderde) wensen van die klant.

Lees verder

Aan- en afwezigheid OSIRIS

Aan- en afwezig: méér dan alleen afvinken

Toen CACI in december de aanbesteding van negen mbo-opleidingen werd gegund, was een van de voorwaarden dat er een aan- en afwezigheidsmodule aan OSIRIS zou worden toegevoegd. Waar in het hoger onderwijs die registratie minder relevant is en eigenlijk alleen bij het contractonderwijs wordt gevraagd, is het met minderjarigen op het mbo wel noodzakelijk. Dus mochten de ontwikkelaars van CACI aan het werk. Technisch productmanager Jonas de Graaff legt als eindverantwoordelijke voor deze nieuwe module uit wat daarbij komt kijken.

Lees verder

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!