Loading...

Pilot Studentenmobiliteit wordt uitgebreid

De pilot Studentenmobiliteit, waar CACI in maart 2021 met OSIRIS is aangehaakt, wordt in 2022 uitgebreid met de drie universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden. Deze alliantie sluit aan bij de alliantie van Eindhoven, Utrecht en Wageningen, die al sinds 2019 actief zijn binnen de pilot. Peter Merkestijn van Universiteit Utrecht (UU) en Ulrike Wild van Wageningen Universiteit & Research (WUR) vertellen meer over de inhoud van de pilot als onderdeel van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

“Als aanvoerder binnen de zone Flexibilisering ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de pilot,’’ vertelt Ulrike Wild. “Toen we in 2019 begonnen, was het grootste probleem dat het administratief enorm lastig was om je bij een andere opleiding in te schrijven. Er werd wel van alles online aangeboden en ook waren er uitwisselingsprogramma’s, maar het volgen van een losse module bij een andere onderwijsinstelling zat er niet in. En daardoor bleven voor studenten allerlei interessante studiemogelijkheden onbenut.”

Ulrike Wild

Hobbels en uitdagingen

Peter Merkestijn vult aan: “Voor studenten kan het interessant zijn om vakken te volgen bij andere instellingen, juist omdat die universiteiten andere expertisegebieden hebben die van toegevoegde waarde zijn op het vakkenpakket dat een student volgt bij zijn of haar instelling. Wanneer je als student een cursus aan een andere instelling wilt volgen, loop je tegen een muur op van ingewikkelde procedures en administratie. Dát is wat we wilden veranderen en om te beginnen binnen onze alliantie vanuit de pilot studentmobiliteit.”

Peter Merkestijn

“We hebben binnen de pilot gewerkt aan twee deelprojecten: het inrichten van het vakkenportfolio, dus het samenstellen portfolio, de didactische inrichting en administratieve, beleidsmatige vraagstukken. Daarnaast de infrastructuur, gericht op het ontwerpen en realiseren van de benodigde technische infrastructuur om de pilot mee uit te voeren. Vanuit beide deelprojecten kwamen we verschillende uitdagingen tegen. Vanuit het deelproject infrastructuur ging het onder andere over de voorwaarden voor cursusinrichting in OSIRIS, bijvoorbeeld of er controle in OSIRIS op ingangseisen moest plaatsvinden en hoe je dat inricht. En hoe controleren we vanuit OSIRIS of een student een geldige inschrijving heeft? Deze vraagstukken zijn in overleg tussen de twee deelprojecten besproken en er zijn kaders en oplossingen voor bedacht, bij zowel de keuze van vakken (deelproject 1) als het ontwerp en realisatie van de infrastructuur (deelproject 2).”

Thematisch aanbod

Ulrike: “Het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ict is een vierjarig programma waarmee onderwijsinstellingen samen met SURF stappen kunnen zetten in digitalisering. Het Versnellingsplan is opgedeeld in acht verschillende zones en een ervan is Flexibilisering. Met eduID van SURF hebben we het privacyvraagstuk kunnen oplossen. Het is als het ware de sleutel die toegang biedt tot verschillende systemen van universiteiten zonder dat de privacy van studenten wordt geschonden.”

“Sinds eind 2021 is de pilot operationeel. Studenten kunnen zich voor een aantal modulen inschrijven. Die modulen hebben we geselecteerd op thema’s. Multidisciplinair onderwijs kenmerkt zich door vraagstukken van deze tijd, zoals duurzaamheid, energie, voeding en preventive health. Wij ontsluiten de modulen die op deze thema’s aansluiten.”

EduXchange

Peter: “De grote uitdaging van dit project is het slaan van een brug tussen de inhoud van de cursussen en de administratie. Elke onderwijsinstelling verschilt in details qua procedures en denkt anders over zaken als cursustoelating. Toen CACI in maart van 2021 aansloot, was er bij ons al veel uitgekristalliseerd vanuit onze bestaande processen. De uitdaging zat ‘m vooral in het optuigen van het platform EduXchange binnen de bestaande kaders, in samenwerking met SURF. En ook dat is intussen gelukt.”

Peter vervolgt: “Studenten kunnen nu op het platform aangeven waar ze nu studeren. Dat is de thuisinstelling. Daarna kunnen studenten het aanbod van de andere universiteiten raadplagen met informatie over de inhoud van de cursus en wanneer er kan worden ingeschreven. De Open Onderwijs API (OOAPI) haalt alle actuele cursusinformatie uit OSIRIS. Vervolgens kunnen studenten zich met behulp van een eduID inschrijven. De gegevens van de student worden, na zijn of haar verleende toestemming, via de OOAPI doorgestuurd van de thuisinstelling naar de gastinstelling. Vervolgens krijgt de student te zien of de inschrijving succesvol is geweest.”

Agenda 2022

“Voor dit jaar staat de verdere ontwikkeling van het platform in de agenda. We willen zoekfilters toevoegen voor het cursusaanbod en meer informatie bieden over de cursussen, zoals de tijdstippen waarop ze worden gegeven. We willen graag dat de resultaten van de studenten op dezelfde wijze worden uitgewisseld als de aanmeldingen. We willen opschalen, zodat er nog meer mogelijkheden komen voor studenten. Het feit dat meer universiteiten met flexibele studentenroutes willen gaan werken is een mooie stap richting een volledig open Nationale Onderwijscatalogus met een thematisch studieaanbod,” besluit Ulrike.

De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie