Loading...

CACI wint met OSIRIS aanbesteding HAN

CACI heeft met OSIRIS de aanbesteding van een nieuw Student Informatie Systeem (SIS) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gewonnen. Met OSIRIS kan de HAN de doelstellingen van het instellingsplan verder realiseren. “We zijn heel blij met deze complete applicatie, die niet alleen de huidige systemen CATS en Alluris vervangt en verbetert, maar ons als HAN ook een mogelijkheid biedt om flexibel onderwijs te ondersteunen! Hiermee wordt het nieuwe SIS dé bron van alle onderwijsgegevens,” aldus Yvonne de Haan, vice voorzitter CvB van de HAN.

De meerwaarde van OSIRIS

Die doelstellingen van de HAN zijn de student centraal, ondersteunen van flexibel onderwijs, verbeteren van de kwaliteit van onderwijsgegevens, centrale plaats voor beheer van onderwijsgegevens en het standaardiseren van processen. “OSIRIS levert met haar deelsystemen voor de HAN de volgende meerwaarde op:

  • betrouwbare gegevens voor studenten en medewerkers,
  • betere informatievoorziening voor studenten en medewerkers,
  • efficiënter werken voor medewerkers.

Denk hierbij aan het enkelvoudig invoeren van onderwijsgegevens in de onderwijsbibliotheek (database met onderwijsgegevens) en het meervoudig gebruik daarvan. Of het digitaal ondersteunen van workflows, het gebruik van de digitale onderwijsovereenkomst, de doorzoekbare catalogus en de persoonlijke studieplanner. Allemaal onderdelen van OSIRIS, die ervoor zorgen dat we efficiënter kunnen werken met betrouwbare gegevens. Bovendien verbetert het de informatievoorziening naar studenten en medewerkers.”

Flexibel onderwijs

OSIRIS wordt geïmplementeerd op basis van HAN-brede, uniforme processen per doelgroep. Daarbij maken ze gebruik van de best practices van CACI. 

Synergie vraag en aanbod

Irene Pel, projectleider SIS, vertelt: “Het succesvol organiseren van flexibel onderwijs voor alle doelgroepen van de HAN vraagt om een intensief samenspel tussen onderwijs en ondersteuning. OSIRIS is een uitstekend voorbeeld van hoe het samenspel tussen student (vraag) en onderwijs (aanbod) beter georganiseerd kan worden en HAN-breed tot meer synergie kan leiden. Vandaar dat we in elke fase van de aanbesteding experts en eindgebruikers vanuit elke geleding van de HAN hebben geconsulteerd. Denk hierbij aan docenten, studieloopbaanbegeleiders, examencommissie, decanaat, studenten en cursisten. Zij waren dan ook vertegenwoordigd in onze klankbordgroep. Daarnaast werden academiedirecteuren en -managers betrokken via het HAN Beraad en de Tenderboard.”

Route naar de aanbesteding

Irene vertelt verder: “In 2018 zijn we begonnen met een intern vooronderzoek bij alle betrokken partijen binnen de HAN, gevolgd door een extern vooronderzoek bij andere hogescholen. Dankzij twee buitengewoon informatieve marktconsultatierondes in 2019 werden de architectuurkaders en contractuele- en commerciële kaders opgesteld. Na het akkoord van het College van Bestuur konden we in januari 2020 starten met de aanbesteding. Door de coronamaatregelen liep dat een kleine vertraging op. De aanbesteding bestond uit een selectiefase en een offertefase, inclusief best practice study en gebruiksvriendelijkheidstesten, waaraan opnieuw experts en eindgebruikers uit diverse HAN-geledingen enthousiast hebben deelgenomen.”

Bij CACI zijn we erg blij om de HAN te mogen verwelkomen in de OSIRIS community en zien er naar uit naar een mooie samenwerking.

De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie