Loading...
OSIRIS Roadmap en flexibilisering

OSIRIS Roadmap & Flexibilisering

Binnenkort publiceert het Product team de OSIRIS Roadmap. Één van de thema’s van onze Roadmap is Flexibilisering. Hierbij alvast een preview! 

De Roadmap voor OSIRIS komt tot stand door de laatste trends in ons vakgebied en input van alle stakeholders van OSIRIS: Wij combineren trends in de maatschappij en in het onderwijs met de signalen die wij ontvangen van gebruikers tot één heldere productvisie. Het resultaat is een duidelijke richtlijn – de OSIRIS Roadmap – die aangeeft waar ons mooie product de komende jaren naar toegaat. 

In onze Roadmap werken we met zes thema’s: Flexibilisering, Continue verbeteringen & optimalisatie, Wet- en regelgeving, Privacy & security, Integratie, en Architectuur & technologie. We lichten hot topic ‘flexibilisering’ uit in deze nieuwsbrief. Wie wordt er immers niet mee geconfronteerd? 

Wij zien dat het standaard-onderwijsprogramma verschuift naar het centraal stellen van persoonlijke wensen en ambities van de student. Dit verandert het landschap waarin wij ons begeven, maar ook de producten en diensten die onze onderwijslogistiek ondersteunen. OSIRIS moet meegroeien met flexibiliseringstrends zoals de wens voor toekomstgericht onderwijs, intensivering van begeleiding, en een vraaggestuurde onderwijslogistiek. 

Binnen het thema ‘Flexibilisering’ werken we aan allerlei projecten, wat je ook ziet aan de andere artikelen in deze nieuwsbrief. We willen een stukje extra duidelijkheid geven over lopende projecten en wat dit betekent voor de OSIRIS-gebruiker. 

Pilot Studentmobiliteit – eduXchange 

Met één druk op de knop schrijf je je in voor een cursus of minor bij een andere instelling. Een initiatief voor nationale studentmobiliteit in samenwerking met, onder andere, SURF, de EWUU-alliantie (TU/e, WUR, UU; live in 2021), de LDE-alliantie (Universiteit Leiden, TUD, EUR; live in 2023), CACI en Vorsen. EduXchange maakt gebruik van de OOAPI, eduID en een generieke inschrijfcomponent. OSIRIS-instellingen doen al volop ervaringen op met deze nieuwe vorm van inschrijven. De pilot krijgt een vervolg via Npuls en Studielink. 

SURF edubadges 

Edubadges erkennen en belonen prestaties van de student. Het zijn digitale certificaten met informatie over behaalde leeruitkomsten, die de student bijvoorbeeld met een werkgever of andere instelling kan delen. Edubadges zijn onderdeel van een landelijk platform van SURF voor certificaten in het Nederlandse onderwijs. CACI bespreekt met SURF, en natuurlijk met de OSIRIS-instellingen, hoe een koppeling met OSIRIS tot stand kan komen. 

Onderwijs Koppelingen Examinering (OKE) 

OKE is ervoor bedoeld om toetsen/examens te organiseren en resultaten over te dragen. Het betreft een koppeling via de OOAPI voor het middelbaar beroepsonderwijs. Via een pilot waar OSIRIS, OnTrac en Remindo betrokken zijn, met een samenwerking tussen ROC Aventus, CACI, Xebic en Paragin, wordt het OKE-project verder uitgewerkt. 

Pilot Curriculumplatform & Studieplanner (hoger onderwijs) 

CACI is in gesprek met Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool, HAN University of Applied Sciences, en Christelijke Hogeschool Ede om gezamenlijk een beeld te vormen over het werken met eenheden van leeruitkomsten: Wat zijn onze gedeelde definities, het benodigde informatiemodel en vereiste functionaliteit om met deze eenheden te werken? Deze pilot is gestart naar aanleiding van het Experiment Leeruitkomsten. Momenteel worden meerdere oplossingsrichtingen besproken. We willen uiteindelijk een breed gedragen oplossing realiseren. 

Pilot Studieplanner (middelbaar beroepsonderwijs) 

mboRijnland is bezig met de ‘Flexpeditie’, oftewel de stap naar modulair onderwijs. We onderscheiden zes subthema’s (zoals ‘versnellen’ en ‘verlengen’) en onderzoeken hoe die met de huidige functionaliteit in OSIRIS kunnen worden ondersteund. Op de lange termijn moet de student van een eigen dashboard een persoonlijke leerroute kunnen samenstellen. 

Erasmus Without Paper (EWP) 

Voor wie het nog niet kent: EWP is een netwerk voor digitale gegevensuitwisseling binnen het Erasmus+-programma. Een netwerk voor internationale studentmobiliteit dus. Reeds 16 hogeronderwijsinstellingen maken al gebruik van EWP, waarin bijvoorbeeld Learning Agreements en Nominations al zijn afgerond en in productie staan. 

De website van CACI maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies binnen deze website? Meer informatie